Bild för Johan Westin och Erik Grönlund El Toro Los Angelos USA. Fotograf Craig Watters Bild för Saab med Zaneproduktion. 9-7X på El Toro Los Angeles USA. Bild för Saab annons Zaneproduktion Byrå Brindfors Fotografering av Saab. Zaneproduktion Hawthorn. Californien. USA Bild för Saab. Zaneproduktion. Los Angeles. Annonsbyrån LOWE NY.USA

En Westin Produktion - 2010