Porträtt, reklam,
design, illustrationer
samt motorcyklar.

Fotograferar bilar
tillsammans med
Fotograf Erik Grönlund,
Zane Produktions

Undervisar i fotografi och ljus på
Fotoskolan i Gamleby
Nordens fotoskola Biskops Arnö
Fotoskolan Jönköping
Carl Malmsten Centrum för
Träteknik&Design
Linköpings Universitet

En Westin Produktion - 2009